Większość tych bezazotowych produktów wstaje spalona na wodę i dwutlenek węgla lub zamieniona na inne związki organiczne

Większość tych bezazotowych produktów wstaje spalona na wodę i dwutlenek węgla lub zamieniona na inne związki organiczne.
Część z nich przechodzi w cukier: zjawisko to zwiemy glikoneogenezą.
Wszystkie aminokwasy, które dostarczają glukozy (z wyjątkiem waliny), zawierają 3-5 cząsteczek węgla.
Arginina jest jedynym- aminokwasem, który dostarcza cukru, chociaż zawiera więcej niż 5 cząsteczek węgla.
Wszystkie aminokwasy o prostym łańcuchu, z wyjątkiem lizyny, dostarczają cukru, natomiast z aminokwasów cyklicznych jedynie prolina jest źródłem cukru.
Rozmaite oczyszczone białka dostarczają rozmaitych ilości glukozy.
Według Janneya (cyt.
według Kleinera) kazeina dostarcza 48 % owcałbumina 54 %, serumalbumina 55 %, żelatyna 68 %, edestyna 65 %, zeina 53 % i gliadyna 80 % cukru.
Mechanizm przechodzenia aminokwasów w glukozę nie jest nam jeszcze dobrze znany, pierwszym etapem jest pewnie tworzenie się odpowiednich ketokwasów.
PRZEMIANY POSZCZEGÓLNYCH AMINOKWASOW Rozmaite aminokwasy podlegają różnym przemianom zależnie od celu, jakiemu służą w organizmie.
W obecnym stanie wiedzy nie znamy jeszcze dokładnie losów Wszystkich aminokwasów, jednakże przemiana niektórych z nich została już dość dokładnie poznana.
1.
Fenyloalanina i tyrozyna.
Wiadomo, że aminokwasy aromatyczne są głównym źródłem pierścieni benzenowych i że nie mogą być syntetyzowane w ustrojach wyższych zwierząt.
Losy dwóch wymienionych aminokwasów należy rozpatrywać wspólnie.
Dowiedziono, że fenyloalanina może przekształcać się w tyrozynę.
Z obu aminokwasów po dezaminacji i utlenieniu powstaje kwas acetooctowy, z obu tych związków powstaje też kwas homogentyzynowy wydzielany z moczem u osób z alkaptonurią.
Oba te związki w toku przemian mogą dawać adrenalinę i tyroksynę.
2.
Tryptofan.
Znacznie mniej wiemy o przemianach tryptofanu.
Ten niezbędny dla wyższych zwierząt aminokwas jest jedynym znanym źródłem pierścieni indolowych.
Tryptofan nie dostarcza natomiast ani cukru, ani kwasu-acetooctowego.
W moczu zwierząt po podaniu tryptofanu zjawiają się kwasy kinurenowy i ksanturenowy.
W razie braku witaminy B ilość tych kwasów znacznie się zwiększa, Istnieją tęż ciekawe, jakkolwiek niezupełnie jeszcze dobrze poznane związki między tryptofanem a kwasem nikotynowym.
W pelagrze podawanie tryptofanu łagodzi objawy chorobowe, a w moczu pojawia się amid kwasu nikotynowego.
Według ostatnich doniesień z tryptofanu może powstać w jelicie kwas nikotynowy.
3.
Glikokol Aminokwas ten ma wielkie znaczenie w procesach odtruwania organizmu.
Zobojętnia on związki, które powstają w procesie przemiany materii, ale mają działanie szkodliwe; są to kwas benzoesowy, salicylowy, nikotynowy
[patrz też: pizza u dziada, pizza z nowolipek, pizza na wypasie ursus ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: pizza na wypasie ursus pizza u dziada pizza z nowolipek