INSTYTUTY ZAJMUJĄCE SIĘ ZAGADNIENIAMI ODŻYWIANIA

Kurs na aspiranta obejmuje 4 lata nauki, w czasie, których kandydat zapoznaje się z fizjologią, chemią, biologią, mikrobiologią i toksykologią, przewidziana jest też nauka języków obcych, szeroko zakrojona prąca doświadczalna i badawcza oraz praktyka pracy pedagogicznej.
INSTYTUTY ZAJMUJĄCE SIĘ ZAGADNIENIAMI ODŻYWIANIA.
CENTRALNY NAUKOWO – BADAWCZY INSTYTUT ODŻYWIANIA W MOSKWIE W ostatnich dziesiątkach lat zagadnienia odżywiania wysuwają – się coraz bardziej na czoło problemów społecznych związanych i polepszeniem warunków bytowania.
W ostatnich latach wiedza o odżywianiu i środkach spożywczych poczyniła ogromne postępy i powstały nowe zagadnienia w związku z produkcją, przechowywaniem i przygotowaniem pokarmów.
Nauka o racjonalnym odżywianiu zajmuje coraz ważniejszą pozycję w medycynie klinicznej, społecznej i organizacji ochrony zdrowia.
Wiadomości dotyczące całokształtu zagadnień związanych z odżywianiem człowieka obejmują ogromny zasięg wiedzy i wiążą się ściśle z rozmaitymi jej dziedzinami, jak: chemią, fizyką, fizjologią, botaniką, zoologią, bakteriologią, towaroznawstwem itp.
Postępy na polu nauki o odżywianiu i środkach spożywczych są tak szybkie i wielostronne, że nawet specjaliście pracującemu w tej dziedzinie trudno jest za nimi podążyć.
W tych warunkach w szeregu krajów powstały stowarzyszenia uczonych i instytuty badawcze poświęcone zagadnieniom odżywiania.
U nas zagadnieniami odżywiania zajmuje się Dział Higieny Żywności i Zakład Badania Żywności PZH w Warszawie praz Zakład Fizjologii Żywienia w SGGW.
Najobszerniej i najbardziej wszechstronnie opracowywane są zagadnienia odżywiania w ZSRR, gdzie w roku 1930 na mocy uchwały Rady Komisarzy Ludowych powstał w Moskwie Centralny Naukowo – Badawczy Instytut Odżywiania, a wkrótce potem powstały filie z oddziałami żywienia leczniczego w Charkowie, Kijowie, Odessie, Iwanowie, Leningradzie, Rostowie i Nowosybirsku.
Zadaniem Instytutu Moskiewskiego jest wszechstronne i głębokie badanie zagadnień związanych z odżywianiem człowieka zdrowego i chorego.
Do współpracy powołano przedstawicieli naukowych rozmaitych specjalności: higienistów, biochemików, klinicystów, patologów, nawet technologów, ekonomistów i kuchmistrzów.
Instytut Odżywiania ma kilka działów badawczych, jak: 1) dział fizjologii ogólnej z pododdziałami przemiany materii i energii przemiany białkowej i witamin; 2) dział fizjologii trawienia; 3) dział higieny żywienia; 4) dział żywienia leczniczego z kliniką oraz pracownią fizjopatologii; 5) dział technologii kulinarnej; 6) dział sanitarny.
W roku 1932 otwarto ponadto oddział żywienia dziecka z kliniką dziecięcą
[przypisy: restauracje kielce, zbiorniki przeciwpożarowe, przepisy kulinarne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

W okolicach wystawionych na znaczne ciśnienie dochodzi do zniekształceń

W okolicach wystawionych na znaczne ciśnienie dochodzi do zniekształceń (podudzia szablowate, skrzywienie kręgosłupa, zniekształcenia żeber).
W przypadkach dłuższego przebiegu choroby występują wyrównawcze zmiany przerostowe.
Promienie Roentgena mogą nam oddać duże usługi w rozpoznawaniu krzywicy jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych, pomagają zorientować się, co do nasilenia choroby i postępów w leczeniu (zdjęcia seryjne).
W miarę poprawy następuje stopniowe odkładanie się wapnia w sąsiedztwie epiphysis.
Krzywica może występować u dzieci zaraz po porodzie.
Maxwell w Chinach stwierdził krzywicę u dzieci pochodzących z matek cierpiących na rozmiękczenie kości.
Krzywicę późną widujemy u osób dorastających, a zmiany są podobne do stwierdzanych w stanach głodowych.
Osteomalacja – zmiękczenie kości – występuje w przypadkach, gdy pożywienie jest ubogie w wapń i witaminę D lub w przypadkach zaburzenia wchłaniania (steatorrhoea idiopathica).
U kobiet wadliwie się odżywiających występuje zmiękczenie kości często po porodzie, czasem jednak i niezależnie od porodu.
Niedomoga jajników sprzyja występowaniu tych zmian.
Dochodzi do odwapnienia kości, które stają się podatne na działanie czynników mechanicznych – miednica, kości kończyn, żebra, kręgi ulegaj ą rozmaitym i znacznym zniekształceniom, może dojść do złamań.
Liczne ogniska odwapnienia mogą, naśladować rozwój szpiczaka mnogiego.
Wyraźne zmiany radiologiczne można stwierdzić również w przebiegu gnilca.
Zmiany te dotyczą głównie okolicy chrząstek wzrostowych, na pierwszy rzut oka uderza nas rozszerzenie warstwy tymczasowego wapnienia.
Warstwa korowa jest cienka, beleczki kostne w tkance gąbczastej są kruche, wskutek czego dochodzi do drobnych złamań.
Pod rozszerzoną linią nasadową, strefą pierwotnego kostnienia, stwierdza się często warstwę rozrzedzenia, tzw.
“strefę gruzów”.
Pas ten jest wąski we wczesnych okresach gnilca.
W razie rozwoju wylewów pod okostnych odkładają się w nich sole wapnia tworząc złogi, które można wykryć na zdjęciu.
Interesujący opis zmian radiologicznych w przebiegu gnilca dziecięcego podał u nas w 1951 r.
Sznajder.
W przebiegu niektórych niedoborów pokarmowych występują zaburzenia czynności ruchowej jelit.
Snell i Camp w 1934 r.
opisali zmiany w rysunku błony śluzowej w jelitach cienkich oraz zaburzenia ruchomości ścian jelit cienkich w przebiegu steatorrhoea idiopathica.
Mackie i Pound stwierdzili podobne zmiany w sprue tropikalnej.
W zespole Plummer-Vinsona stwierdza się zatrzymywanie papki w górnej części przełyku, w chorobie Biermera – zanik błony śluzowej żołądka
[przypisy: podesty magazynowe, Fordanserki, restauracje kielce ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

BILANS AZOTOWY

Stany takie występują w gorączce, w chorobach wyniszczających, przy dużych wysiłkach fizycznych, w połogu, w okresie karmienia, w głodzie, przy niedostatecznej ilości niezbędnych aminokwasów, w nadczynności tarczycy, w uporczywej biegunce i wymiotach.
REGULACJA PRZEMIANY BIAŁKOWEJ W regulacji przemiany białkowej ważną rolę odgrywa wątroba, w której ma miejsce synteza białek, z której przechodzą białka, aby uzupełnić powstający niedobór we krwi.
Jeżeli obniżenie się poziomu białek w osoczu utrzymuje się długo, to słabną również i czynności wątroby, jak dezaminacja i transaminacja, słabnie również i czynność odtruwająca wątroby.
Z gruczołów wydzielania wewnętrznego ważny wpływ na przemianę białkową wywiera tarczyca, w której hormon tyroksyna wzmaga rozpad białka.
Czynność tarczycy natomiast jest regulowana przez przednią część przysadki i międzymózgowia.
TAK ZWANE REZERWY BIAŁKOWE Wbrew dawnym poglądom organizm ma pewne rezerwy białka.
U psa można usunąć znaczną ilość krwi i wprowadzić krwinki zawieszone w roztworze fizjologicznym.
Osocze regeneruje się wówczas wkrótce z białek zapasowych.
Po diecie obfitującej w białko można wykazać, że wątroba, nerki i krew zostają wzbogacone w białko.
Białko to może zostać łatwo zużytkowane przez organizm w okresie głodu.
W tym okresie wątroba, nerki, mięśnie i krew łatwo oddają swoje ciała białkowe na ogólne potrzeby organizmu.
Nie oddają natomiast swego białka nadnercza, jądra, tkanki oczu.
Pewna ilość białek pochodzi z tkanki limfatycznej.
Wydzielina kory nadnerczy gra zasadniczą rolę w uwolnieniu ciał białkowych i limfocytów; część tych białek jest identyczna z gammaglobuliną krwi.
Aminokwasy wstrzyknięte dożylnie znikają szybko z krążenia.
W doświadczeniu Kinga i Rappaporta 5g tyrozyny znikło po 5 minutach.
Tyrozyna wstrzyknięta dożylnie odkłada się w tarczycy, nadnerczach i trzustce.
Złożone w rezerwach aminokwasy- służą do syntezy nowych ciał azotowych.
Zjawisko to gra ważną rolę w okresie wzrostu: wzrost masy ciała wymaga tworzenia nowych ciał białkowych z aminokwasów.
W organizmie komórki zużywają się i trzeba je zastąpić nowymi składnikami.
Synteza nowych składników azotowych w organizmie znajduje się pod kontrolą hormonu wzrostowego przedniego płata przysadki.
UŻYCIE CIĘŻKICH IZOTOPÓW DO BADANIA PRZEMIANY BIAŁKOWEJ Zastosowanie izotopów do badań przemiany materii znacznie wzbogaciło nasze wiadomości o pośredniej przemianie materii, postępy te dotyczą zwłaszcza dziedziny przemiany azotowej.
Klasyczna teoria Rubnera i Folina głosiła, że w dorosłym organizmie synteza białek odbywa się jedynie w ograniczonym stopni u celem zastąpienia strat powstających wskutek zużywania się białek tkankowych
[hasła pokrewne: restauracja katowice, restauracje kielce, emg warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Aminokwasy zawierające siarkę

8.
Aminokwasy zawierające siarkę.
Cystyna jest ciałem macierzystym wielu związków zawierających siarkę.
Pod wpływem redukcji daje dwie cząsteczki cysteiny zawierającej siarkę w grupie – SH.
Uwolniona z cystyny siarka jest głównym źródłem siarczanów w moczu.
Cystyna wchodzi w skład keratyny w skórze, insuliny, z cystyny pochodzi też tauryna, składnik żółci.
Tauryna powstaje przez utlenienie dekarboksylację cysteiny.
Cystyna w naszym pożywieniu może być zastąpiona przez metioninę, Metioninę odkrył w r.
1922 Mueuer, znaleziono ją w produktach hydrolizy drożdży i kazeiny.
Związek ten odgrywa bardzo ważną rolę w pośredniej, przemianie materii, bierze udział w zasadniczych reakcjach biochemicznych ustroju, jak transmetylacja i czynność lipotropowa.
Metionina wywiera też korzystny wpływ na czynność wątroby, jest niezbędnym aminokwasem dla człowieka.
Jeżeli na sześć dni usunie się zupełnie metioninę z pożywienia, to bilans azotowy staje się ujemny, Jak wykazali w roku 1945 Groft i Peters, bilans azotowy u oparzonych staje się ujemny głównie z powodu braku metioniny.
Metionina zapobiega zniszczeniu wątroby przez dostarczanie grup metylowych, należy do ciał lipotropowych.
Działanie lipotropowe kazeiny zależy od dużej zawartości metioniny (3,2%).
Metionina wchodzi też w skład hemoglobiny.
Cząsteczka hemoglobiny zawiera 3 cząsteczki metioniny, 11 cząsteczek histydyny i aż 29 cząsteczek leucyny.
BILANS AZOTOWY Terminu tego używa się na oznaczenia stosunku, jaki zachodzi między pobieraną a wydalaną przez organizm ilością azotu.
Oznaczenie ilości spożytego pokarmu, i wydalanego z moczem azotu pozwala na ustalenie intensywności przemiany azotowej w ustroju.
Liebig pierwszy obliczył zawartość azotu w moczu i doszedł do wniosku, że ilość azotu wydzielonego z moczem może służyć za miernik przemiany białkowej w organizmie zwierzęcym.
Spostrzeżenie to zostało następnie potwierdzone przez doświadczenia Voita na psie.
Człowiek wydala nieco azotu w kale, ale azot ten pochodzi z bakterii, z niewchłoniętych pokarmów, a nie z przemiany białek w organizmie.
Przez skórę wydala się jedynie drobna ilość azotu (około 0,10 g na dobę).
W pewnych okolicznościach (silne poty) może się tą drogą wydalić znaczna ilość mocznika.
Normalnie ilość azotu podanego w pokarmach równa się ilości azotu wydalonej z moczem.
Bilans dodatni w warunkach fizjologicznych występuje u dzieci, zwłaszcza w okresach intensywnego wzrostu, także w okresie rekonwalescencji, ciąży.
Bilans dodatni występuje również po podaniu hormonu wzrostowego i w akromegalii.
Jeśli organizm więcej azotu wydala niż pobiera, bilans jest ujemny
[podobne: restauracje kielce, obsługa barmańska, Pizza Kielce ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)