Jest to nasz pierwszy w życiu, a zarazem najdoskonalszy produkt spożywczy

Jest to nasz pierwszy w życiu, a zarazem najdoskonalszy produkt spożywczy.
Mleko zawiera prawie wszystkie niezbędne dla naszego ustroju składniki: białka, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne, witaminy, wodę, a nawet niektóre zaczyny.
Jedynie żelaza i niektórych witamin jest w mleku zbyt mało.
Mleko jest roztworem białek, cukrów, soli mineralnych, tłuszcze znajdują się w nim w postaci emulsji.
Mleko krowie zawiera 3-4 % białka, 3-4,p % tłuszczu, 3,5-5 % węglowodanów, 0,5-1,0 % NaCI, 87-89 % wody, ciężar właściwy mleka waha się od 1028-1034, punkt zamarzania od 0,53-0,58°.
Odczyn mleka jest słabo kwaśny, pH wynosi około 6,58.
Na początku okresu laktacji kwaśność mleka jest wyższa niż w późniejszej fazie.
Białko mleka składa się z kazeiny, laktoalbuminy, laktoglobuliny.
Najważniejszym z tych 3 białek jest kazeina nie tylko z powodu swej biologicznej wartości, ale także odsetkowej zawartości (5 razy więcej kazeiny niż wszystkich innych białek razem wziętych); na kazeinę przypada 2,8 %, albuminę 0,5 %, globulinę mleka tylko 0,1 %, przy ogólnej ilości białka w mleku krowim około 3,4%.
Kazeina jest białkiem zawierającym fosfor i siarkę w mleku ma ona postać koloidalną, jako kazeinian wapnia.
Kazeina zawiera lizynę i kwas glutaminowy, natomiast jest uboga w cystynę.
Kazeinian wapnia może ulec strąceniu pod wpływem słabych kwasów oraz pewnych zaczynów (podpuszczka).
Kazeinian wapnia + kwas mlekowy + kazeina w postaci skrzepu + mleczan wapnia.
Na zdolności ścinania się, kazeiny i przechodzeniu ze stanu koloidalnego w skrzep opiera się produkcja serów.
Albumina mleka nie zawiera fosforu, w przeciwieństwie do kazeiny rozpuszcza się w wodzie.
Związek ten jest potrzebny do budowy tkanek, a więc ma szczególne znaczenie dla osesków i małych dzieci.
W mleku klaczy, oślic i suk znajduje się znacznie więcej albuminy niż w mleku krowim.
Globulina w mleku krowim znajduje się jedynie, w drobnej ilości (0,1 % ogólnej ilości białek mleka), jest ona prawdopodobnie ciałem odpornościowym.
Białka mleka są pełnowartościowe, o wysokiej wartości biologicznej, a ustrój ludzki przyswaja je bardzo dobrze.
Cukier w mleku jest w postaci laktozy, czyli cukru mlekowego.
Cząsteczka laktozy składa się z dwu heksoz: glukozy i galaktozy.
Cukier mlekowy jest to biały krystaliczny proszek, jest on mniej słodki niż cukier trzcinowy.
Cukier mlekowy bierze udział w fermentacji mlekowej, która powstaje pod wpływem działania bakterii kwasu mlekowego.
W przebiegu tej fermentacji cząsteczka laktozy rozpada się do heksoz, a następnie każda heksoza daje 2 cząsteczki kwasu mlekowego
[więcej w: pizza u rudika, makaron bez glutenu biedronka, pizza na barskiej ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Pracownicy tego działu badają skład chemiczny artykułów pokarmowych

Pracownicy tego działu badają skład chemiczny artykułów pokarmowych, zatrucia pokarmowe spowodowane przez pałeczki z grupy Salmonella.
Opracowano zagadnienia toksycznej pokarmowej alergii i tzw.
choroby urowskiej, zatrucie orzechami buku, wyjaśniono bliżej rolę gronkowców w zatruciach pokarmowych.
Tu opracowane zostało ustawodawstwo w zakresie higieny pokarmowej, instrukcje i podręczniki o przechowywaniu i przygotowaniu środków spożywczych.
Instytut Żywienia brał wreszcie udział w kształceniu kadr lekarzy-dietetyków.
Pierwsze kursy dla lekarzy, sióstr dietetyczek i kucharzy zostały utworzone w Moskwie w r.
1922 przy Uzdrowiskowej Klinice Oddziału Miejscowości Leczniczych.
W r.
1924 stworzono specjalny kurs dla docentów gastroenterologii i dietoterapii przy wydziale medycznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego.
Na szeroką skalę zaczęto jednak kształcić w ZSRR lekarzy-dietetyków od r.
1932, kiedy przy Centralnym Instytucie.
Doskonalenia Lekarzy w Moskwie stworzono katedrę leczniczego żywienia.
Bazą kliniczną, gdzie nabierają doświadczenia lekarze-dietetycy, jest Klinika Leczniczego Żywienia w Centralnym Instytucie Odżywiania.
Te niezwykle szeroko zakrojone gruntowne badania kolektywu uczonych w Moskiewskim Instytucie Odżywiania i jego filiach stworzyły podstawę pod rozwój radzieckiej chemii fizjologicznej, witaminologii i higieny pokarmowej i przyczyniły się do rozkwitu racjonalnego, opartego na ścisłych danych naukowych, leczenia dietetycznego.
Czerpiąc z wzorów radzieckich w naszych warunkach musimy przeprowadzić badania, nad jakością rodzimych surowców pokarmowych, opracować zagadnienia żywienia zbiorowego, polepszać ciągle wartość odżywczą środków spożywczych.
Niezbędne jest też kształcenie i dokształcanie lekarzy w zakresie dietetyki i higieny pokarmowej.
PRODUKTY SPOŻYWCZE Produkty spożywcze ze względu na źródło pochodzenia możemy podzielić na następujące: 1.
Produkty pochodzenia zwierzęcego (mleko i jego przetwory, jaja, mięso i ryby).
2.
Produkty pochodzenia roślinnego (jarzyny, owoce, tłuszcze roślinne, herbata, kawa, kakao, rozmaite przyprawy korzenne, alkohol).
3.
Ze świata mineralnego (sól kuchenna).
Produkty pochodzenia zwierzęcego dostarczają nam głównie białka i tłuszczu, pokarmy roślinne – węglowodanów, soli mineralnych i witamin.
Białko i tłuszcze są zawarte w roślinach w niewielkich ilościach, ponadto białko roślinne nie jest pełnowartościowe, a strawność jego jest mniejsza.
Rozdział 1 PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 1.
MLEKO Mleko jest białożółtawym płynem o słodkawym smaku i charakterystycznym zapachu
[hasła pokrewne: makaron bez glutenu biedronka, śledzie w zalewie octowej siostry anieli, pizza na wypasie ursus ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

INSTYTUTY ZAJMUJĄCE SIĘ ZAGADNIENIAMI ODŻYWIANIA

Kurs na aspiranta obejmuje 4 lata nauki, w czasie, których kandydat zapoznaje się z fizjologią, chemią, biologią, mikrobiologią i toksykologią, przewidziana jest też nauka języków obcych, szeroko zakrojona prąca doświadczalna i badawcza oraz praktyka pracy pedagogicznej.
INSTYTUTY ZAJMUJĄCE SIĘ ZAGADNIENIAMI ODŻYWIANIA.
CENTRALNY NAUKOWO – BADAWCZY INSTYTUT ODŻYWIANIA W MOSKWIE W ostatnich dziesiątkach lat zagadnienia odżywiania wysuwają – się coraz bardziej na czoło problemów społecznych związanych i polepszeniem warunków bytowania.
W ostatnich latach wiedza o odżywianiu i środkach spożywczych poczyniła ogromne postępy i powstały nowe zagadnienia w związku z produkcją, przechowywaniem i przygotowaniem pokarmów.
Nauka o racjonalnym odżywianiu zajmuje coraz ważniejszą pozycję w medycynie klinicznej, społecznej i organizacji ochrony zdrowia.
Wiadomości dotyczące całokształtu zagadnień związanych z odżywianiem człowieka obejmują ogromny zasięg wiedzy i wiążą się ściśle z rozmaitymi jej dziedzinami, jak: chemią, fizyką, fizjologią, botaniką, zoologią, bakteriologią, towaroznawstwem itp.
Postępy na polu nauki o odżywianiu i środkach spożywczych są tak szybkie i wielostronne, że nawet specjaliście pracującemu w tej dziedzinie trudno jest za nimi podążyć.
W tych warunkach w szeregu krajów powstały stowarzyszenia uczonych i instytuty badawcze poświęcone zagadnieniom odżywiania.
U nas zagadnieniami odżywiania zajmuje się Dział Higieny Żywności i Zakład Badania Żywności PZH w Warszawie praz Zakład Fizjologii Żywienia w SGGW.
Najobszerniej i najbardziej wszechstronnie opracowywane są zagadnienia odżywiania w ZSRR, gdzie w roku 1930 na mocy uchwały Rady Komisarzy Ludowych powstał w Moskwie Centralny Naukowo – Badawczy Instytut Odżywiania, a wkrótce potem powstały filie z oddziałami żywienia leczniczego w Charkowie, Kijowie, Odessie, Iwanowie, Leningradzie, Rostowie i Nowosybirsku.
Zadaniem Instytutu Moskiewskiego jest wszechstronne i głębokie badanie zagadnień związanych z odżywianiem człowieka zdrowego i chorego.
Do współpracy powołano przedstawicieli naukowych rozmaitych specjalności: higienistów, biochemików, klinicystów, patologów, nawet technologów, ekonomistów i kuchmistrzów.
Instytut Odżywiania ma kilka działów badawczych, jak: 1) dział fizjologii ogólnej z pododdziałami przemiany materii i energii przemiany białkowej i witamin; 2) dział fizjologii trawienia; 3) dział higieny żywienia; 4) dział żywienia leczniczego z kliniką oraz pracownią fizjopatologii; 5) dział technologii kulinarnej; 6) dział sanitarny.
W roku 1932 otwarto ponadto oddział żywienia dziecka z kliniką dziecięcą
[przypisy: pizza bez drożdży kwestia smaku, makaron bez glutenu biedronka, pizza na barskiej ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Czynniki te mogą spowodować wystąpienie niedoboru pokarmowego nawet przy prawidłowo ułożonej racji

Czynniki te mogą spowodować wystąpienie niedoboru pokarmowego nawet przy prawidłowo ułożonej racji.
Niedobory pokarmowe mogą mieć rozmaite natężenie – mogą przebiegać ostro lub przewlekle, mieć przebieg łagodny lub ciężki.
Kruze dzieli niedobory pokarmowe na łagodne przewlekłe, łagodne ostre, ciężkie przewlekłe i ciężkie ostre.
Znaczne i długo trwające niedobory powodują wystąpienie zmian o dużym natężeniu i przejawiających się ostro, niewielkie przewlekłe niedobory powodują wystąp jenie zmian o miernym nasileniu i powolnym rozwoju.
Według Kruzego rozwój objawów niedoborów pokarmowych przebiega przez następujące etapy: 1) zmniejszenie się stężenia danego składnika we krwi; 2) wyczerpanie rezerw w organizmie; 3) zmniejszenie wydalania z ustroju (mocz); 4) zmiany mikroskopowe w tkankach; 5) zmiany mikroskopowe i jawne klinicznie obrazy niedoborów pokarmowych.
Zmiany te pojawiają się najpierw w tkankach najbardziej wrażliwych na niedobór danego składnika pokarmowego.
W ocenie stanu odżywienia posługiwano się dawniej prawie wyłącznie pomiarami fizycznymi (wzrost, waga), ankietami żywnościowymi i badaniem klinicznym.
Ostatnio uzyskano cenny materiał oparty na obiektywnych badaniach biochemicznych, określaniu poziomu hemoglobiny i białek w osoczu krwi, poziomu witamin, wprowadzono próby wysycenia dla witamin, próbne leczenie witaminowe i badania radiologiczne.
Wszystkie te badania pomocnicze stosowane oddzielnie nie mogą stanowić dostatecznej podstawy dla oceny stanu odżywienia, kilka z nich, i to popartych badaniem klinicznym, może dać nam natomiast obraz dość dokładny i zgodny z rzeczywistością.
Oceny stanu odżywienia dokonywano dawniej na podstawie pomiarów fizycznych, określając np.
wzrost, wagę, obwód klatki piersiowej, stan układu mięśniowego, tkanki podskórnej.
Na powyższych przesłankach są oparte wskaźniki Pirqueta sacratarria i pelidisi.
Więcej wniosków o poziomie odżywiania badanych grup ludności można wysnuć na podstawie prawidłowo zebranych ankiet żywnościowych.
Ankiety żywnościowe powinni zbierać dobrze wyszkoleni fachowcy i badania te należy, co pewien czas powtarzać w celu uzyskania danych porównawczych.
Ankieta musi uwzględniać, jakość i ilość spożywanych pokarmów, a obserwacja musi trwać dostatecznie długi okres czasu (nie krócej niż 7-10 dni).
Ankiety żywnościowe mogą być indywidualne, rodzinne lub dla pewnych grup ludności.
Celem ankiety jest poznanie poziomu odżywiania, wykrycie niedoborów (np.
białka, wapnia, witamin A, B, C).
Na podstawie ankiet można następnie zapobiegać niedoborom przez wydawanie odpowiednich zarządzeń aprowizacyjnych
[przypisy: pizza z nowolipek, makaron bez glutenu biedronka, pizza po byku ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

PRZEMIANA WODNA

Przy rozpadzie dwucukru na dwie cząsteczki cukru prostego zostaje zużyta cząsteczka wody.
Natomiast przy zjawiskach syntezy tworzą się cząsteczki wody.
Połączenie dwóch aminokwasów w dwupeptyd dostarcza jednej cząsteczki wody.
Pierwszy aminokwas traci wodór z grupy NH2, drugi – grupę wodorotlenową z grupy CO OH.
Rozpad polipeptydów i dezaminacja aminokwasów powoduje zużycie wody.
Podczas odkładania się glikogenu w tkankach następuje znaczne zatrzymanie wody: 1 g glikogenu wiąże 4 ml wody.
W pośredniej przemianie lipoidów woda zostaje zużyta w czasie procesów hydrolizy, natomiast- przy procesach syntezy tych związków następuje zatrzymanie wody w tkankach.
W pośredniej przemianie puryn woda zostaje zużyta przy rozpadzie i zatrzymana w procesach syntezy.
Duże znaczenie dla przemiany wody maj ą związki mineralne.
Jon sodowy zwiększa zatrzymanie wody w tkankach, jony potasu i wapnią zdolność tę zmniejszają.
Zakwaszenie ustroju i zwiększenie zawartości jonów H w tkance łącznej powoduje usunięcie z niej wody.
Woda w organizmie naszym znajduje się w ciągłym ruchu (poza pewną ilością wody ściśle związanej ze strukturą cząsteczek protoplazmy).
Wodę otrzymujemy w postaci pokarmów płynnych, stałych (np.
owoce, jarzyny), powstaje ona też w czasie procesów spalania w organizmie (białka, tłuszcze, węglowodany).
Woda dostarczona z zewnątrz dostaje się do krwi i chłonki, bierze udział w przemianach ustrojowych i zostaje wydalona do środowiska zewnętrznego drogą nerek, płuc, skóry i przewodu pokarmowego.
Stosunek między wodą wprowadzoną do organizmu i wydaloną nazywamy bilansem wodnym.
Bilans ten normalnie jest zrównoważony: ustrój traci wody mniej więcej tyle, ile jej pobiera.
Bilans dodatni stwierdzamy w okresie wzrostu organizmu w czasie odbudowy tkanek, a także w stanach chorobowych, którym towarzyszy tworzenie się obrzęków i przesięków.
Bilans ujemny stwierdza się w uporczywych wymiotach, biegunce, potach, w wielomoczu, na tle cukrzycy, moczówki prostej, chorób nerek, a, także w chorobie Addisona na tle niemożności wiązania wody w tkankach.
Na przemianę wodną organizmu wywiera wpływ wiele czynników.
Przemiana wodna jest ściśle związana z przemianą węglowodanów, tłuszczów, białek i związków mineralnych.
Przemiana ta zależy również od układu nerwowego i ściśle współpracujących z nim gruczołów wydzielania wewnętrznego.
Duże znaczenie przypisujemy też działaniu wątroby, śledziony oraz układu siateczkowe-śródbłonkowego.
Prawidłowa gospodarka wodna ma dla organizmu ludzkiego niezmiernie ważne znaczenie.
Jeżeli zaburzenia te nie zostają wyrównane w odpowiednim czasie, to dochodzi do zmian nieodwracalnych i śmierci organizmu
[patrz też: makaron do rosołu własnej roboty, makaron bez glutenu biedronka, dobrzemitu ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Salatka z wedzonych sledzi z grzybami

Sałatka z wędzonych śledzi z grzybami . 30 dag wędzonych śledzi, kilkanaście kwaszonych grzybów (rydzów), 2 cebule, 4 lyżki oliwy, jabłko, cytryna, sól, cukier, pieprz. 2 szklanki serwatki 50 dag ziemniaków, 25 dag selerów, 25 dag ogórków kwaszonych, 3 śledzie, 2 sardele lub pół śledzia solonego, 1 cebula, 1,5 łyżki musztardy, cytryna, 10 dag oliwy lub oleju słonecznikowego, sól, cukier, pół pęczka naci pietruszki lub szczypiorku 2 śledzie, bułka barowa, pół szklanki mleka, łyżka masła, szklanka śmietanki, 5 dag tartej bułki, 2 żółtka, pieprz, 3–4 łyżki utartego ostrego sera Przygotowane filety śledziowe moczyć w serwatce 1-2 godz., odsączyć i pokrajać w wąskie paski. W taki sam sposób pokrajać kwaszone rydze lub inne grzyby. Obrane cebule i jabłko opłukać i pokrajać w drobną kostkę. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)