Zawartość związków mineralnych jest mniejsza w mleku kobiecym

Zawartość związków mineralnych jest mniejsza w mleku kobiecym (mleko kobiece zawiera około 0,2 %, mleko krowie 0,75 %), jednakże ilość tych związków jest na ogół wystarczająca w okresie pierwszych miesięcy życia.
Po upływie tego czasu należy uzupełniać braki innymi pokarmami.
Należy także pamiętać, że mimo mniejszej zawartości wapnia i fosforu w mleku kobiecym dziecko lepiej wchłania i przyswaja wapń mleka kobiecego niż krowiego.
Oba rodzaje mleka zawierają niewystarczającą ilość żelaza, dlatego zarówno przy naturalnym, jak i sztucznym żywieniu należy stosunkowo prędko uzupełniać brak żelaza innymi pokarmami.
Mleko kobiece zawiera więcej witamin A, D i C, a mniej witamin B1, B2 niż mleko krowie.
W 1948 zbadano w Tbilisi (Natadze) systematycznie zawartość witaminy C w mleku kobiecym.
Zawartość witaminy C wynosi około 3,5 mg %.
Ilość witaminy C obniża się w ostatnich miesiącach zimy, najniższy jej poziom był notowany w kwietniu i wynosił średnio 1,7 mg %.
Mleko kobiece powinno być zasadniczym pożywieniem dzieci w pierwszych 5 miesiącach ich życia.
Mleko to jest łatwiej trawione i przyswajane niż mleko krowie, ma odpowiednią ciepłotę, nie zawiera bakterii, rzadko wywołuje zaburzenia pokarmowe i stany uczuleniowe.
Zachorowalność i śmiertelność jest znacznie większa u dzieci karmionych sztucznie.
100 ml mleka krowiego daje około 66 kalorii.
100 ml mleka kobiecego – około 63 kal.
Ani mleko kobiece, ani krowie nie zawierają dostatecznej ilości żelaza i witaminy D.
Mleko kobiece zawiera więcej witaminy C i kwasu foliowego, mleko krowie – więcej witaminy B1.
Wartość kaloryczna 1 litra mleka krowiego wynosi około 660 kal.
, jego ciężar właściwy – 1028-1-034.
Ciężar niższy niż 1028 wskazuje na to, że mleko zostało rozcieńczone wodą.
Ciężar wyższy niż 1034 wskazuje na odtłuszczenie.
Mleko nie powinno zawierać domieszek, jak: skrobi, mąki, gipsu, związków chemicznych dodawanych nieraz w celach konserwacji, jak np.
kwas salicylowy.
Mleko musi też być wolne od bakterii chorobotwórczych.
W warunkach normalnych mleko zawiera jedynie saprofity: Bacillus acidi lactici, Strepto-coccus lacticus, Bacterium coli aerogenes, Bacillus butyricus.
Najważniejsza z tych bakterii jest pałeczka kwasu mlekowego, która rozkłada laktozę i przeprowadza ją w kwas mlekowy.
Kwas mlekowy gra ważną rolę w procesie zsiadania się mleka, kwas mlekowy zabiera wapń pochodzący z kazeinianu wapnia, o który wypada, a wówczas mleko zsiada się, powstaje mleczan wapniowy i wolna kazeina.
Już w warunkach normalnych mleko jest świetną pożywką dla bakterii, zwłaszcza latem, kiedy istnieje korzystna dla ich rozwoju ciepłota
[przypisy: wyposażenie stajni, restauracja kielce, Fordanserki ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

W okolicach wystawionych na znaczne ciśnienie dochodzi do zniekształceń

W okolicach wystawionych na znaczne ciśnienie dochodzi do zniekształceń (podudzia szablowate, skrzywienie kręgosłupa, zniekształcenia żeber).
W przypadkach dłuższego przebiegu choroby występują wyrównawcze zmiany przerostowe.
Promienie Roentgena mogą nam oddać duże usługi w rozpoznawaniu krzywicy jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych, pomagają zorientować się, co do nasilenia choroby i postępów w leczeniu (zdjęcia seryjne).
W miarę poprawy następuje stopniowe odkładanie się wapnia w sąsiedztwie epiphysis.
Krzywica może występować u dzieci zaraz po porodzie.
Maxwell w Chinach stwierdził krzywicę u dzieci pochodzących z matek cierpiących na rozmiękczenie kości.
Krzywicę późną widujemy u osób dorastających, a zmiany są podobne do stwierdzanych w stanach głodowych.
Osteomalacja – zmiękczenie kości – występuje w przypadkach, gdy pożywienie jest ubogie w wapń i witaminę D lub w przypadkach zaburzenia wchłaniania (steatorrhoea idiopathica).
U kobiet wadliwie się odżywiających występuje zmiękczenie kości często po porodzie, czasem jednak i niezależnie od porodu.
Niedomoga jajników sprzyja występowaniu tych zmian.
Dochodzi do odwapnienia kości, które stają się podatne na działanie czynników mechanicznych – miednica, kości kończyn, żebra, kręgi ulegaj ą rozmaitym i znacznym zniekształceniom, może dojść do złamań.
Liczne ogniska odwapnienia mogą, naśladować rozwój szpiczaka mnogiego.
Wyraźne zmiany radiologiczne można stwierdzić również w przebiegu gnilca.
Zmiany te dotyczą głównie okolicy chrząstek wzrostowych, na pierwszy rzut oka uderza nas rozszerzenie warstwy tymczasowego wapnienia.
Warstwa korowa jest cienka, beleczki kostne w tkance gąbczastej są kruche, wskutek czego dochodzi do drobnych złamań.
Pod rozszerzoną linią nasadową, strefą pierwotnego kostnienia, stwierdza się często warstwę rozrzedzenia, tzw.
“strefę gruzów”.
Pas ten jest wąski we wczesnych okresach gnilca.
W razie rozwoju wylewów pod okostnych odkładają się w nich sole wapnia tworząc złogi, które można wykryć na zdjęciu.
Interesujący opis zmian radiologicznych w przebiegu gnilca dziecięcego podał u nas w 1951 r.
Sznajder.
W przebiegu niektórych niedoborów pokarmowych występują zaburzenia czynności ruchowej jelit.
Snell i Camp w 1934 r.
opisali zmiany w rysunku błony śluzowej w jelitach cienkich oraz zaburzenia ruchomości ścian jelit cienkich w przebiegu steatorrhoea idiopathica.
Mackie i Pound stwierdzili podobne zmiany w sprue tropikalnej.
W zespole Plummer-Vinsona stwierdza się zatrzymywanie papki w górnej części przełyku, w chorobie Biermera – zanik błony śluzowej żołądka
[przypisy: podesty magazynowe, Fordanserki, restauracje kielce ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

ROLA WITAMIN W PRZEMIANIE MATERII

Na zaburzenia przemiany wodnej bardzo wrażliwe są zwłaszcza dzieci.
ROLA WITAMIN W PRZEMIANIE MATERII W organizmie zwierzęcym stale odbywają się liczne przemiany chemiczne.
Związki pokarmowe są rozbijane do składników prostszych, wchłaniane i przekazywane do narządów wewnętrznych, gdzie odbywa się ich dalsza przeróbka.
Te rozliczne procesy syntezy i rozkładu odbywają się przy udziale czynników regulujących przebieg przemiany materii.
Czynnikami tymi są zaczyny.
Zaczyny są białkami.
Składają się one z części białkowej i współdziałającego z nią niebiałkowego koenzymu.
W skład niebiałkowej części enzymów wchodzą rozmaite witaminy.
Jeśli witaminy są dostarczane w niedostatecznej ilości, cierpi przede wszystkim układ enzymatyczny ustroju, co musi doprowadzić do głębokich zaburzeń przemiany materii.
Niedobór białek prowadzi do uszkodzenia układu fermentów, wszystkie fermenty są białkami i to białkami podlegającymi szybkiej przemianie.
W razie braku białka witaminy nie mogą wykazać swej kofermentacyjnej czynności.
W ten sposób w przypadkach braku białka może dochodzić do obrazu hipowitaminozy, choć ilość witamin w pokarmie jest dostateczna.
Witaminy polepszają również wyzyskanie białka, kwas nikotynowy polepsza wyzyskanie białka nie tylko kukurydzy, ale i żyta, owsa, prosa.
Jak wykazały badania radzieckiego witaminologa Bukina (Biochimia 1/1950), im mniej pełnowartościowe jest białko, tym więcej trzeba podać kwasu nikotynowego, aby organizm wyzyskał to białko.
Rozważając wpływ witamin na przemianę materii należy też pamiętać o związkach zachodzących między witaminami i hormonami.
Witamina A jest antagonistą tyroksyny, podobnie działa też witamina C, natomiast witamina D wzmaga działanie tyroksyny.
Grupa witamin B zależy od kory nadnercza: witamina B1, B2, niacyna stają się nieczynne, jeśli działanie kory nadnercza jest nie dostateczne.
Kora nadnerczy jest niezbędna do- fosforylacji witamin zespołu B i przeistoczenia ich w postacie czynne biologicznie.
Witamina A i C potęgują działanie prolanu, witamina C pobudza działanie adrenaliny, witamina Bi zwiększa działanie insuliny, witamina E działa synergicznie z hormonami przedniej części przysadki i gruczołami płciowymi.
Witaminy wchodząc w skład koenzymów regulują wiele etapów pośredniej przemiany związków pokarmowych.
Witamina B1 w połączeniu z fosforem tworzy dwufosfotiaminę, koenzym dekarboksylazy kwasu pirogronowego bierze, więc ważny udział w przemianie węglowodanów.
Według Titajewa witamina B1 hamuje działanie niektórych zaczynów utleniających, jak katalazy, peroksydazy, askorbinazy
[więcej w: barman na wesele, podesty magazynowe, Fordanserki ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Pogląd ten potwierdził się przy użyciu metioniny, która zawiera “znakowaną” siarkę

Pogląd ten potwierdził się przy użyciu metioniny, która zawiera “znakowaną” siarkę.
W wyniku badan okazało się, że siarka cystyny pochodzi z metioniny, podczas gdy łańcuch węglowy wywodzi się z seryny.
Kiedy szczurom podajemy serynę zawierającą N15, to wielką ilość tego izotopu znajdujemy następnie w cystynie.
Natomiast łańcuch metioniny nie zostaje zużyty na budowę cystyny.
Badania za pomocą izotopów wykazały, że azot grup aminowych może być przekazany innym aminokwasom (z wyjątkiem lizyny).
Badania te wykazały także, że w ustroju istnieje stały ruch, ciągle trwająca przemiana, actio immanens, stałe tworzenie się i rozpadanie cząsteczek białka.
W świetle tych badań potwierdzenie znajdują słowa Rubnera: “Białka zawierają w sobie magię życia, stale umierają i stale na nowo są tworzone”.
Cząsteczki aminokwasów ulegaj ą przesunięciu z jednych drobin białka do drugich, ale tylko część z nich ulega rozkładowi, aminokwasy wymieniają ponadto między sobą grupy aminokwasowe (prócz lizyny).
Najżywszy ruch istnieje w białkach surowicy krwi.
Według Schoenheimera połowa azotu odnawia się tu w ciągu dwóch tygodni, następnie w białkach narządów wewnętrznych, w mięśniach, a nawet w skórze i ścięgnach.
Fakty te dowodzą, że białka tkanek znajdują się w ciągłej przemianie i ruchu.
Schoenheimer powiada (cyt.
według Braunsteina): “Wyjawienie szybkiej cząsteczkowej regeneracji, powodującej stałe przenoszenie swoistych ugrupowań, podpowiada nam, że układ biologiczny przedstawia jeden obszerny cykl ściśle zespolonych z sobą reakcji chemicznych”.
PRZEMIANA MINERALNA Jak to było przedstawione w rozdziale o związkach mineralnych, ustrój nasz zawiera znaczną ilość tych różnorodnych składników.
Niektóre z nich znajdują się w tkankach w znacznej ilości (np.
wapń w kościach), inne natomiast w ilościach mikroskopijnych (kobalt, fluor).
Składniki mineralne są zawarte w naszym organizmie w rozmaitej postaci.
Część tych składników stanowi stosunkowo stałą komponentę tkanek ustroju (kości, zębów), część wchodzi w skład układu elektrolitów, część wchodzi wreszcie w połączenia ze składnikami organicznymi ustroju, jak białka, tłuszcze i węglowodany.
Należy jednak podkreślić, że podział ten jest schematyczny i stosowany raczej w celach dydaktycznych.
Składniki mineralne, zawarte np.
w kościach, mogą w razie potrzeby ulegać jonizacji i przechodzić do środowiska elektrolitów i przeciwnie, zjonizowany wapń krwi może odłożyć się w postaci nierozpuszczalnych soli w tkance kostnej.
Fosfor spotykamy w kościach związany z solami wapnia i magnezu, w białkach i nukleoproteidach, a także w lipoidach (kefaliny, lecytyny)
[przypisy: restauracja puławy, restauracja kielce, Fordanserki ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)